Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnego

 zubr

 

Na podstawie umowy nr LI/797/2031 z dnia 8 maja 2023 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Narew w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Makówka gm. Narew nr ewidencyjny 107137B” w wysokości 300 000,00 zł.

 

Pomoc Finansowa Województwa podlaskiego na naprawę drogi gminnej Odrynki Supruny łączącej Gminę Narew z Gminą Michałowo

zubr

Dofinansowanie z dotacji budżetu      

Województwa Podlaskiego

 

Na podstawie umowy nr DIT-I.8031.22.2022 z dnia 7 czerwca 2022 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Narew w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych ze zwalczaniem negatywnych skutków kryzysu w obszarze przygranicznym, na terenie Gminy Narew w wysokości 62 000,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na inwestycje w strefie nadgranicznej – naprawa drogi gminnej Odrynki-Supruny łączącej Gminę Narew z Gminą Michałowo.   

 

 

Pomoc Finansowa Województwa Podlaskiego na realizację zadania inwestycyjnegozubr

Dofinansowanie z dotacji budżetu      

Województwa Podlaskiego

 

Na podstawie umowy nr ROR-VII/8/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Narew w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji dróg gminnych (oznaczonych numerami geodezyjnymi 1441, 728, 725/8, 726/20, 726/62)” w wysokości 550 000,00 zł.