tablica informacyjna

Gmina Narew otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w łącznej wysokości 15 000 zł.

Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez Gminę Narew wkładu własnego w kwocie 3 750 zł, stanowiącego 20% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa. Całkowita wartość zadania 18 750 zł.

Wsparcie przeznaczone będzie na zakup nowości wydawniczych, zakup elementów wyposażenia do bibliotek oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Wsparcie finansowe otrzymały:

- Przedszkole Samorządowe w Narwi- kwota otrzymanej dotacji 3 000 zł; wkład własny 750 zł; całkowity koszt realizacji zadania 3 750 zł;

- Szkoła Podstawowa w Narwi – kwota otrzymanej dotacji 12 000 zł; wkład własny

3 000 zł; całkowity koszt realizacji zadania 15 000 zł;

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

 

Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej we wsi Trześcianka

Tab Program Odn Wsi Narew k na strone