2022

polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa ulicy Piaski (nr drogi 107177B) i Kościelnej (nr drogi 107174B) w miejscowości Narew

DOFINANSOWANIE 332 431,86 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 780 725,00 zł

Poprawa nawierzchni ulic przyczyni się do  uspokojenia ruchu. Przebudowa zdewastowanych chodników poprawi bezpieczeństwo użytkowników. Przebudowa ul. Kościelnej pozwoli na bezpieczne dojście  i dojazd północnej części Narwi do Kościoła Rzymskokatolickiego bez konieczności wjazdu poprzez drogę wojewódzką. Zostaną przebudowane i oznakowane dwa skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz trzy skrzyżowania dróg gminnych. Przedmiotowe ulice prowadzą do terenów , na których opracowano plan przestrzennego zagospodarowania dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz miejsc wypoczynku nad rzeką Narew.

polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa 2 przejść dla pieszych na ul. Mickiewicza nr ewidencyjny 107183B i budowa 1 przejścia dla pieszych na ul. Białowieskiej nr ewidencyjny 107172B

DOFINANSOWANIE 92 779,12 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 115 973,90 zł

 

2021
polska

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Przebudowa budynku szatni piłkarskiej oraz budowa trybun z zadaszeniem na stadionie sportowym w Narwi

DOFINANSOWANIE 41 360,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 624 000,00 zł

Przebudowa budynku szatni piłkarskiej oraz budowa trybun z zadaszeniem na jedynym obiekcie sportowym na terenie Gminy Narew służącym do rozgrywek piłkarskich miejscowej drużyny, przeprowadzania lekcji w-f uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi oraz do rekreacji mieszkańców Gminy.

 

polska

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łosinka

DOFINANSOWANIE 745 476,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2 049 700,00 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łosinka zabezpieczy dostawy wody pitnej dla 10 wsi zasilanych z tego ujęcia oraz dla 15 wsi zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Narwi w przypadku awarii lub remontu urządzeń. W tym celu w 2020 roku wykonano odcinek sieci wodociągowej łączący obydwa wodociągi na wysokości miejscowości Kutowa.

 


2020

polska

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Istok, gm. Narew

DOFINANSOWANIE 170 534,96 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 343 369,92,05 zł

Dzięki poprawie stanu technicznego przedmiotowej drogi usprawnią się połączenia komunikacyjne z instytucjami społecznymi. Ułatwi to dostęp do miejscowości Narew, która jest głównym ośrodkiem gospodarczym w gminie Narew, gdzie znajdują się takie instytucje jak: Urząd Gminy Narew, Zespół Szkolno-Przedszkolny, Urząd Pocztowy, Bank, Ośrodek Zdrowia oraz całe zaplecze handlowe i gospodarcze.

 

polska

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tyniewicze Duże gm. Narew

DOFINANSOWANIE 890 841,52 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 786 683,05 zł

Dzięki poprawie stanu technicznego przedmiotowej drogi usprawnią się połączenia komunikacyjne z instytucjami społecznymi znajdującymi się zarówno w samej wsi Tyniewicze Duże – świetlica wiejska, gdzie odbywają się wszelkiego rodzaju spotkania, zebrania mieszkańców sołectwa, jak i położonymi po za jej granicami. Ułatwi to dostęp do miejscowości Narew, która jest głównym ośrodkiem gospodarczym w gminie Narew, gdzie znajdują się takie instytucje jak: Urząd Gminy Narew, Zespół Szkolno – Przedszkolny, Urząd Pocztowy, Bank, Ośrodek Zdrowia oraz całe zaplecze handlowe i gospodarcze. Poprawi również bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

 


2019

 

 polska

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa ulicy Poniatowskiego i części ulicy Topolowej w miejscowości Narew

DOFINANSOWANIE 109 369,80 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 219 939,60 zł

Przedmiotowe ulice tj. ul. Poniatowskiego oraz części ulicy Topolowej mają swoje położenie w centrum Narwi. Przy ulicy Topolowej zlokalizowany jest Urząd Poczty Polskiej, dlatego z tego względu pełni ona istotną funkcję w sieci dróg lokalnych miejscowości, a nawet całej gminy Narew. Przy ul. Poniatowskiego zlokalizowany jest kościół prawosławny, dlatego ruch odbywający się na tej ulicy, zarówno pieszy jak i pojazdów mechanicznych, jest intensywny. Kolejnym istotnym miejscem zlokalizowanym przy ul. Poniatowskiego jest Kościół Chrześcijan Baptystów. Ze względu na miejsca kultur religijnego, ulica ta jest bardzo często uczęszczana przez sporą rzeszę użytkowników. Poprawa stanu technicznego w znaczący sposób wpłynie na dostępność komunikacyjną do ww. miejsca. Przebudowa przedmiotowych ulic usprawni połączenia komunikacyjne z instytucjami społecznymi, obiektami użytku publicznego oraz zakładami pracy takimi jak: Ośrodek Zdrowia w Narwi, Bank Spółdzielczy w Narwi, ww. wymienione miejsca kultu religijnego, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi, Urząd Gminy w Narwi, Gminna Biblioteka Publiczna. Wzrośnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

polska

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa ulicy we wsi Soce, w km 0+000 – 0+925 gm. Narew

DOFINANSOWANIE 413 044,03 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 826 088,06 zł

Przebudowa ulicy w miejscowości Soce pozwoli na dogodny dostęp do drogi gminnej relacji Puchły-Soce-Żywkowo. Jest to droga łącząca się z drogą wojewódzka Nr 685 na wysokości miejscowości Żywkowo gmina Zabłudów, powiat Białostocki oraz drogą powiatową, która łączy gminę Narew z gminą Bielsk Podlaski, powiat Bielsk Podlaski. Pozwoli to na dogodny dostęp do instytucji ochrony zdrowia, edukacji, bezpieczeństwa publicznego oraz instytucji kultury.

Jednocześnie ze względu na atrakcyjność turystyczną a mianowicie architektura drewniana z końca XIX i początku XX wieku zabudowy wiejskiej, ścieżki rowerowe, trakty do turystyki konnej, pozwoli to na dogodny dostęp do miejscowości określonych w przewodnikach turystycznych jako „Kraina Otwartych Okiennic”

 

polska

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Przebudowa ulicy we wsi Waniewo, gm. Narew

DOFINANSOWANIE 170 767,71 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 343 935,42 zł

Przedmiotowy odcinek drogi we wsi Waniewo w całości biegnie przez obszar wiejski. Przebudowa ww. drogi w znaczący sposób ułatwi mieszkańcom dostęp do miejsc większych zgromadzeń mieszkańców, do instytucji publicznych w miejscowości Narew takich jak Urząd Gminy Narew, Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi, Narwiański Ośrodek Kultury w Narwi. Zwiększy się bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców poprzez ułatwienie dostępu do instytucji świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia. Realizacja projektu poprawi dostępność do centrów usługowych i handlowych, wzrośnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym.