polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Przebudowa budynku szatni piłkarskiej oraz budowa trybun z zadaszeniem na stadionie sportowym w Narwi

DOFINANSOWANIE 41 360,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 624 000,00 zł

Przebudowa budynku szatni piłkarskiej oraz budowa trybun z zadaszeniem na jedynym obiekcie sportowym na terenie Gminy Narew służącym do rozgrywek piłkarskich miejscowej drużyny, przeprowadzania lekcji w-f uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi oraz do rekreacji mieszkańców Gminy.

polska

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łosinka

DOFINANSOWANIE 745 476,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 2 049 700,00 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łosinka zabezpieczy dostawy wody pitnej dla 10 wsi zasilanych z tego ujęcia oraz dla 15 wsi zasilanych ze stacji uzdatniania wody w Narwi w przypadku awarii lub remontu urządzeń. W tym celu w 2020 roku wykonano odcinek sieci wodociągowej łączący obydwa wodociągi na wysokości miejscowości Kutowa.