Dzięki inicjatywie prężnie działającego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Hajnówce, w dniach 5-6 grudnia 2014 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Hajnówce odbyła się konferencja pod hasłem „Wczesna interwencja w systemie wspomagania rodziny i dziecka”. Przedsięwzięcie objęte zostało honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty i było współfinansowane ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku. W dwudniowych wykładach udział wzięli: Wicestarosta Halina Surel, Radna Powiatu Hajnowskiego Barbara Zdzisława Wasiluk, przedstawiciel Urzędu Miasta Hajnówka Jarosław Grygoruk, przedstawiciele powiatowych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Perkach Karpiach, przedstawiciele Centrum Korekcyjno-Rozwijającego Kształcenia i Rehabilitacji w Kamieńcu, nauczyciele, rodzice oraz licealiści z Liceum Ogólnokształcącego z DNJB.

Konferencja w Hajnówce

Konferencja poświęcona była tematyce bardzo wczesnego, bo od urodzenia, wspomagania rozwoju dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością. Ośrodek oferuje taką pomoc: rodzice mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych specjalistów: m.in. psychologów, pedagogów, surdologopedów, rehabilitantów, terapeutów integracji sensorycznej czy specjalistów edukacji dzieci z autyzmem. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców mających wątpliwości, co do prawidłowego rozwoju ich dzieci, do zainteresowania się działalnością naszego Ośrodka. Bardzo zależy nam również na podjęciu współpracy z hajnowskim Zakładem Opieki Zdrowotnej, w tym z lekarzami pediatrami, którzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi i ich rodzicami. Chcielibyśmy, by nasza wiedza i doświadczenie były wykorzystane do wspólnej pomocy takim rodzicom, a w przyszłości do wypracowania wspólnego modelu wczesnej interwencji -modelu zintegrowanego wsparcia dziecka i rodziny – tłumaczy Dyrektor Ośrodka Lucyna Wawreszuk. Pierwszy krok ku temu został poczyniony: w konferencji udział wzieli lekarze pediatrzy: pani Barbara Sacharczuk i Paulina Masalska–koordynator oddziału pediatrycznego oraz pani Jolanta Makrouda-ononatolog.

Na akademię zostali zaproszeni prelegenci, którzy wygłosili ciekawe, ważne i skłaniające do refleksji wykłady oraz opowiedzieli o swoich doświadczeniach, działalności placówek, ośrodków i organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wiedzą i doświadczeniem z zakresu terapii, rehabilitacji, opieki i wychowania podzielili się: konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki, a jednocześnie przedstawiciel Kliniki Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku, dr n. med. Anna Jakubiuk – Tomaszuk w wykładzie „Wczesna diagnostyka chorób uwarunkowanych genetycznie”, dr Radosław Piotrowicz reprezentujący Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w wykładach „Wczesna interwencja-wczesne wspomaganie-model zintegrowanego wsparcia dziecka i rodziny” oraz „Znaczenie diagnozy funkcjonalnej we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z niepełnosprawnością” oraz Katarzyna Liszcz - z zawodu historyk sztuki, z powołania matka adopcyjna i zastępcza w wykładach „Wczesne rozpoznanie „bramą” do wspierania rozwoju dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym” oraz „Rozwój przywiązania a wczesne wspomaganie”. Udział w konferencji pozwolił uczestnikom spojrzeć szerzej na problemy osób niepełnosprawnych – problemy, których my nie zauważamy lub błędnie interpretujemy. Nauczyciele zostali wyposażeni w cenną wiedzę, która z pewnością ułatwi im pracę z osobami niepełnosprawnymi. Wykłady, które miały miejsce podczas konferencji były bardzo pouczające i treściwe. Praca z osobami niepełnosprawnymi to misja, która wymaga wiedzy, empatii i zaangażowania, stąd jestem pełna podziwu dla dokonań Ośrodka. Tego typu przedsięwzięcia należy wspierać – stwierdziła Halina Surel, wicestarosta powiatu.

Konferencja w Hajnówce

Grudniowa konferencja jest drugą w przeciągu kilku ostatnich miesięcy zorganizowaną przez Ośrodek. Dobra tradycja ma być kontynuowana. Następna konferencja zaplanowana w przyszłym roku będzie poświęcona m.in. komunikacji między osobami autystycznymi a neurotypowymi, czyli tzw. pełnosprawnymi. Zaprosiliśmy już na nią prof. Marion Hersh pracownika Wydziału Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Glasgow w Szkocji, która od kilkunastu lat zajmuje się technologiami wspierającymi osoby niewidome, głuchoniewidome i niesłyszące Stworzyła prototyp elektronicznej rękawicy do komunikowania się z głuchoniewidomymi, pracuje nad robotem przewodnikiem dla niewidomych i technologicznymi ułatwieniami w nauczaniu matematyki osób z dyskalkulią. Jest autorką wielu naukowych publikacji, m.in. o dostępności gier edukacyjnych. Jej artykuły w języku polskim zostały zamieszczone w pracy zbiorowej „Przekroczyć próg” (2011). Rozpoczyna badania dotyczące edukacji i pracy kobiet z autyzmem i zespołem Aspergera - mówi Lucyna Wawreszuk.

Działalność Ośrodka wspierająca osoby niepełnosprawne w procesach rozwoju intelektualnego i usamodzielniania się stanowi wyznacznik pozytywnych zmian, jakie zaszły w ciągu ostatnich 50. lat w powiecie hajnowskim w obszarze szkolnictwa specjalnego. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do współpracy z placówką oraz udziału w przedsięwzięciach przez nią organizowanych. Więcej informacji o działalności Ośrodka dostępne na stronie: www.sosw.hajnowka.pl.

 Opracowanie materiału: Katarzyna Nikołajuk
Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Hajnówce