3 lipca 2009 roku w Skicie Św. Antoniego Pieczerskiego w miejscowości Odrynki nad rzeką Narew odbyła się Panichida i Akafist za dusze zmarłych. Przybyłych do skitu pielgrzymów w liczbie około 80 osób witał gospodarz ks. archimandryta Gabriel (Giba).

Panichida i Akafist w Skicie w Odrynkach 

Ks. Gabriel podziękował wszystkim ludziom, którzy pomogli i pomagają przy organizacji skitu oraz wszystkim zebranym za przybycie. Wspomniał też o śp. archim. Hilarionie i śp. Oldze, którzy, każdy w swoim czasie, ufundowali to miejsce. Po nabożeństwie i kazaniu archimandryty, wszyscy zostali zaproszeni na gorącą zupę wg przepisu wałaamskich mnichów oraz herbatę.

Panichida i Akafist w Skicie w Odrynkach 

Informacje dotyczące nabożeństw w Skicie Św. Antoniego Pieczerskiego w Odrynkach będą na bieżąco ukazywały się na stronie internetowej gminy Narew.

W oparciu o serwis internetowy: www.cerkiew.pl
Zdjęcia: Jan Makal