W dniach od 10 do 16 maja odbył się w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2009. Głównymi organizatorami festiwalu były Społeczny Komitet Organizacyjny MF HDMC, Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” oraz Hajnowski Dom Kultury. Uroczysty Koncert Inauguracyjny odbył się w niedzielę 10 maja, a wystąpił podczas niego Chór Komendy Wojewódzkiej Policji z Białegostoku, laureat I miejsca w roku 2008.

Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 

Przesłuchania konkursowe trwały od wtorku do piątku i wzięło w nich udział 28 chórów reprezentujących takie kraje jak Rosja, Białoruś, Serbia, Republika Macedonii, Gruzja, Ukraina, Bułgaria, Grecja, Łotwa oraz Polska. 12 maja 2009 roku przed publicznością wystąpiły dwa chóry reprezentujące Gminą Narew – oba w kategorii chóry inne. Jako pierwszy zaprezentował się Tercet Rodzinny z Makówki, w skład którego wchodzą rodzone siostry Anna, Urszula oraz Justyna Sadowskie.

Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 

Tego dnia wystąpił też młodzieżowy chór Ramonka z parafii prawosławnej p.w. Św. Apostoła Jakuba w Łosince, pod dyrekcją Marii Bubki.

Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 

16 maja 2009 roku w Soborze Św. Trójcy w Hajnówce odbył się uroczysty koncert galowy Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2009. Podczas koncertu galowego wystąpił m.in. chór Ramonka z Łosinki, który w kategorii chórów innych zdobył wyróżnienie.

Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 

Grand Prix Festiwalu przyznano Towarzystwu Śpiewaczemu Branko z Niszu (Serbia).