19 czerwca 2009 roku w Szkole Podstawowej oraz w Publicznym Gimnazjum w Narwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Jako pierwsi rok szkolny pożegnali uczniowie szkoły podstawowej, a uroczystość tradycyjnie już rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły Alina Ostaszewska, która powitała młodzież, nauczycieli i przybyłych gości oraz podsumowała miniony rok szkolny.

Zakończenie roku szkolnego 

Dyrektor zaprezentowała min. wyniki w nauce w minionym roku szkolnym, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, wyjazdy szkolne oraz inne zrealizowane w minionym roku szkolnym projekty.

Zakończenie roku szkolnego 

Uczniom klas szóstych zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Zakończenie roku szkolnego 

W dalszej kolejności odbył się akt ślubowania absolwentów klas szóstych oraz przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom.

Zakończenie roku szkolnego 

Podczas uroczystości obecny był min. Zastępca Wójta Gminy Narew Mariusz Żukowski, który  wręczył  nagrody książkowe najlepszym uczniom szkoły, mającym dodatkowo osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.  Wyróżnieni zostali:

  • Sarra Kos – uczennica klasy VIb
  • Adrian Owłasiuk – uczeń klasy VIb
  • Paulina Wawrzeniuk – uczennica klasy Va
  • Jeremiasz Kos – uczeń klasy Vb
  • Krystian Węcko – uczeń klasy Va

Wójt wyróżnił też rodziców nagrodzonych dzieci, a także nauczycieli: Ninę Abramiuk, Katarzynę Iwaniuk oraz Olgę Hewa. Dodatkowo najaktywniejsi nauczyciele Szkoły Podstawowej w Narwi zostali uhonorowani nagrodami dyrektora szkoły, zaś rodzice pamiątkowymi dyplomami uznania. Najlepsi uczniowie z klas I - V za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz pamiątkowe nagrody książkowe. Ponadto uczniom wręczone zostały nagrody za selektywną zbiórkę odpadów.

Zakończenie roku szkolnego

GALERIA ZDJĘĆ


 
 
O godzinie 10.00 rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum w Narwi. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęło wprowadzenie flagi i wystąpienie dyrektor szkoły Aliny Kononiuk, która powitała młodzież, nauczycieli i przybyłych gości oraz również podsumowała miniony rok szkolny.
 
Zakończenie roku szkolnego 

Dyrektor wspomniała min. o największych osiągnięciach gimnazjalistów w minionym roku szkolnym, a także o zrealizowanych projektach. W dalszej części uroczystości uczniowie klas trzecich, tj. absolwenci Publicznego Gimnazjum w Narwi otrzymali świadectwa ukończenia gimnazjum. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz nagrody książkowe.

Zakończenie roku szkolnego 

Kolejnym punktem było ślubowanie absolwentów gimnazjum oraz uroczyste przekazanie flagi uczniom klas drugich.

Zakończenie roku szkolnego 

Podczas zakończenia roku wyróżniono w sposób szczególny dwie uczennice Publicznego Gimnazjum w Narwi: Agatę Łukianiuk oraz Agnieszkę Onikijuk. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia pozaszkolne absolwentki szkoły odznaczono Złotym Medalem Absolwenta Gimnazjum. Wręczenia medali dokonał Zastępca Wójta Gminy Narew Mariusz Żukowski. Wyróżnione uczennice dokonały ponadto wpisu do księgi pamiątkowej najlepszych uczniów szkoły. Dyplomy uznania otrzymali rodzice wyróżnionych absolwentek.

Zakończenie roku szkolnego 

Wójt wyróżnił również trzech nauczycieli, tj. Eugeniusza Kowalskiego za trzydziestoletnią pracę zawodową oraz Ninę Abramiuk i Dorotę Szamborską za uzyskiwanie wybitnych osiągnięć w pracy z uczniami.

Zakończenie roku szkolnego 

Nagrodami dyrektora szkoły zostali uhonorowani najaktywniejsi nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Narwi. Absolwenci Publicznego Gimnazjum w Narwi wręczyli też dwie statuetki dla zwycięzców plebiscytu na „super nauczyciela” oraz „super kolegę”. Statuetkę dla super nauczyciela wręczono pani Dorocie Szamborskiej, natomiast statuetka dla super kolegi przypadła Agacie Łukianiuk. Uroczyście pożegnano również nauczyciela Eugeniusza Kowalskiego, który po trzydziestu latach pracy odszedł na emeryturę.

Zakończenie roku szkolnego 

Dyrektor gimnazjum wręczyła także świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe dla najlepszych uczniów z klas I i II, którzy uzyskali w minionym roku szkolnym bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Zakończenie roku szkolnego 

Najlepsi uczniowie gimnazjum w Narwi biorący udział w konkursach przedmiotowych również otrzymali nagrody książkowe. Wójt Gminy wręczył także nagrody rzeczowe najaktywniejszym uczniom biorącym udział w selektywnej zbiórce odpadów na terenie gminy Narew. Na zakończenie uroczystości absolwenci gimnazjum przedstawili krótką część artystyczną, którą wszyscy oglądali z dużym zainteresowaniem.

Zakończenie roku szkolnego 

Naszym tegorocznym absolwentom oraz wszystkim uczniom życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz zwariowanych i słonecznych wakacji. Wszystkiego dobrego...

GALERIA ZDJĘĆ