Szkoła podstawowa

25 czerwca 2010 roku w Szkole Podstawowej w Narwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły, po czym głos zabrała dyrektor szkoły Alina Ostaszewska, która powitała młodzież, nauczycieli i przybyłych gości oraz podsumowała miniony rok szkolny. Dyrektor szkoły odczytała też list Pani Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall.

Zakończenie roku szkolnego 

Uczniom klas szóstych zostały wręczone świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Zakończenie roku szkolnego 

W dalszej części uroczystości odbył się akt ślubowania absolwentów klas szóstych oraz przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom.

Zakończenie roku szkolnego 

Podczas uroczystości Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski wręczył nagrody książkowe najlepszym uczniom szkoły, mającym dodatkowo osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Wójt wyróżnił też rodziców nagrodzonych dzieci, a także nauczycieli: Ninę Abramiuk oraz Katarzynę Iwaniuk.

Zakończenie roku szkolnego 

Najaktywniejsi nauczyciele Szkoły Podstawowej w Narwi zostali uhonorowani nagrodami dyrektora szkoły, zaś rodzice pamiątkowymi dyplomami uznania. Najlepsi uczniowie z klas I – V za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Ponadto uczniom wręczone zostały nagrody za selektywną zbiórkę odpadów.

Zakończenie roku szkolnego 

Wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej w Narwi życzymy dalszych sukcesów w nauce
oraz zwariowanych i słonecznych wakacji.

GALERIA ZDJĘĆ


 

Gimnazjum

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się również w Publicznym Gimnazjum w Narwi. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęło wprowadzenie flagi i wystąpienie dyrektor szkoły Aliny Kononiuk, która powitała młodzież, nauczycieli i przybyłych gości oraz również podsumowała miniony rok szkolny. Dyrektor szkoły odczytała też list Pani Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Hall.

Zakończenie roku szkolnego

W dalszej części uroczystości uczniowie klas trzecich, tj. absolwenci Publicznego Gimnazjum w Narwi otrzymali świadectwa ukończenia gimnazjum. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz nagrody książkowe.

Zakończenie roku szkolnego 

Kolejnym punktem było ślubowanie absolwentów gimnazjum.

Zakończenie roku szkolnego 

Podczas zakończenia roku wyróżniono w sposób szczególny trzech uczniów Publicznego Gimnazjum w Narwi: Mateusza Osipiuka, Krzysztofa Kiryłowicza oraz Michała Kononiuka. Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia pozaszkolne tychże absolwentów odznaczono Złotym Medalem Absolwenta Gimnazjum. Wręczenia medali oraz nagród dokonał Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski. Wyróżnieni uczniowie dokonali wpisu do księgi pamiątkowej najlepszych uczniów szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 

Dyplomy uznania otrzymali rodzice wyróżnionych absolwentów. Najaktywniejsi nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Narwi zostali uhonorowani nagrodą dyrektora szkoły oraz przez Wójta Gminy Narew. Absolwenci Publicznego Gimnazjum w Narwi wręczyli też dwie statuetki dla zwycięzców plebiscytu na najlepszego nauczyciela oraz najlepszego ucznia. Statuetkę dla najlepszego nauczyciela wręczono Panu Mirosławowi Chilimoniukowi, natomiast statuetka dla najlepszego ucznia przypadła Emilii Masajło.

Zakończenie roku szkolnego 

Dyrektor gimnazjum wręczyła świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe dla najlepszych uczniów z klas I i II, którzy uzyskali w minionym roku szkolnym bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Najlepsi uczniowie gimnazjum w Narwi biorący udział w konkursach przedmiotowych również otrzymali nagrody książkowe. Wójt Gminy wręczył także nagrody rzeczowe najaktywniejszym uczniom biorącym udział w selektywnej zbiórce odpadów na terenie gminy Narew.

Zakończenie roku szkolnego 

Na zakończenie uroczystości absolwenci gimnazjum przedstawili bardzo interesującą i zabawną część artystyczną pt. „Ekspres wiedzy”.

Zakończenie roku szkolnego 

Naszym tegorocznym absolwentom oraz wszystkim uczniom Publicznego Gimnazjum w Narwi życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz zwariowanych i słonecznych wakacji.

GALERIA ZDJĘĆ