29 listopada 2011 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi odbyło się spotkanie poetycko-muzyczne, na którym Pan Mirosław Gryka promował swoją książkę pt. „Opowiadania znad Narwi”.

Spotkanie poetycko-muzyczne 

Tego wieczoru wystąpił również Pan Kazimierz Kondrat – pracownik Uniwersytetu na wydziale socjologii, który zaśpiewał min. utwory ze swego zbioru wierszy pt. „Cień Wajdeloty”. Obie książki Biblioteka w Narwi posiada w swoich zbiorach.

Spotkanie poetycko-muzyczne 

Na spotkanie przybyli min. Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pan Stefan Kuczyński, Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury Tamara Juszkiewicz, a także koleżanki z Redakcji Tygodnika „Niwa”: Anna Kondraciuk-Świerubska, Mirosława Łuksza orz Pani Nahiło.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału:
Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi