19 września 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi oraz 20 września w Filii Bibliotecznej w Trześciance odbyły się spotkania autorskie z Panią Katarzyną Sienkiewicz.

Spotkanie z Katarzyną Sienkiewicz

Katarzyna Sienkiewicz mieszka w Narwi. Jest poetką, malarką i członkinią Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”. Wydała tomik liryki w języku białoruskim pt. „Córka róży”. Jest absolwentką Liceum Plastycznego w Supraślu, zaś obecnie studentką malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Publikowała w „Niwie” oraz białoruskich czasopismach: „Litaraturnaja Biełaruś”, „Dziejasłou”, „Wierasień”.

 Spotkanie z Katarzyną Sienkiewicz

Spotkania autorskie poprowadziła Pani Mira Łuksza – redaktorka tygodnika „Niwa”. Podczas spotkań można też było obejrzeć wystawę malarską autorki. 

Spotkanie z Katarzyną Sienkiewicz

Oba spotkania uświetnił swoim występem zespół z Makówki, który zaśpiewał pieśni zasłyszane od babć w ich autorskim wykonaniu. Na spotkania przybyli mieszkańcy gminy Narew oraz przedstawiciele mediów: „Radia Białystok”, „Radia Racja”, redakcji „Niwy” oraz „Wieści Podlaskich”. Na zakończenia wszystkich przybyłych ugoszczono kawą, herbatą oraz ciastem.

GALERIA ZDJĘĆ

Spotkanie w bibliotece w Narwi

Spotkanie w bibliotece w Trześciance

Opracowanie materiału:
Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi