15 maja 2009 roku odbyła się w remizie strażackiej w Narwi wieczornica pt. „Wiasielnyje Abrady”, która została przygotowana przez Narwiański Ośrodek Kultury i była już piątą tego typu imprezą zorganizowaną w ramach cyklu „Żywie jaszcze tradycja”.

Wieczornica pt. Wiasielnyje Abrady 

Uroczystość w Narwi otworzył zespół Portal działający przy Narwiańskim Ośrodku Kultury. Następnie głos zabrała dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz, która gorąco powitała wszystkich przybyłych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Mikołaj Janowski – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, Mariusz Żukowski – zastępca Wójta Gminy Narew, Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz, dyrektor firmy Pronar Jan Czerniakiewicz z małżonką oraz Alina Omeljaniuk, właścicielka firmy Narmet Anna Ostaszewska, ks. mit. Bazyli Roszczenko – proboszcz Parafii Prawosławnej w Narwi, ks. Jerzy Kos – proboszcz Parafii Prawosławnej w Łosince oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.

Wieczornica pt. Wiasielnyje Abrady 

Jako pierwszy wystąpił Michał Kononiuk, który zagrał publiczności na akordeonie. Następnie wystąpili uczniowie Publicznego Gimnazjum w Narwi, którzy zaprezentowali obrzędową scenkę pt. „Swaty”. Scenka została przygotowana w ramach warsztatów teatralnych odbywających się w dniach od 12 do 14 maja w Narwiańskim Ośrodku Kultury pod kierownictwem pani Niny Abramiuk.

Wieczornica pt. Wiasielnyje Abrady 

Przed narwiańską publicznością zaprezentowały się również młodsze dzieci z Gminy Narew, które wykonały kilka piosenek. Przybyli mogli też skosztować potraw regionalnych przygotowanych przez młodzież na warsztatach kulinarnych, które również odbywały się w NOK pod kierownictwem pani Marii Leszczyńskiej.

Wieczornica pt. Wiasielnyje Abrady 

Scenkę obrzędową pt. „Wiasielle” przedstawił przybyły do Narwi zespół  Żemerwa z miejscowości Studziwody. Zespół pod kierownictwem Anny Fionik zaprezentował również wiele piosenek ludowych naszego regionu.

 Wieczornica pt. Wiasielnyje Abrady

Podczas uroczystości wystąpiła także dziecięca grupa wokalna Narwiańskiego Ośrodka Kultury prowadzona przez panią Magdę Włodarczyk.

Wieczornica pt. Wiasielnyje Abrady 

Zabawną scenkę pt. „Pierepiwanije” zaprezentowały publiczności gimnazjalistki Julita Kononiuk, Ania Kiełbaszewska oraz Emilia Masajło. Część artystyczną wieczornicy w Narwi zakończył występ zespołu Portal, po którym głos zabrał Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski. Dziękując za wspaniale przygotowaną uroczystość Wójt nawiązał do dawnych obrzędów weselnych naszego regionu i podkreślił, że należy podtrzymywać te piękne i bogate tradycje. Na zakończenie zostały wręczone podziękowania instruktorom warsztatów, sponsorom, zespołowi Żemerwa oraz innym osobom zaangażowanym w projekt.

Wieczornica pt. Wiasielnyje Abrady 

Dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz podkreśliła, iż projekt „Żywie jaszcze tradycja” będzie w przyszłości kontynuowany, prezentując kolejne zwyczaje i obrzędy podlaskiej wsi.

Wieczornica pt. Wiasielnyje Abrady 

GALERIA ZDJĘĆ

WARSZTATY TEATRALNE

 herb podlaskie  Wieczornica była częścią projektu „Żywie jaszcze tradycja” realizowanego
przez Narwiański Ośrodek Kultury, przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego