W dniu 14 maja 2010 roku w ramach Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2010 w remizie strażackiej w Narwi odbył się koncert muzyki cerkiewnej. Przed publicznością wystąpiły dwa cerkiewne chóry, które występowały dzień wcześniej na tegorocznym festiwalu w Hajnówce. Oba chóry zaprezentowały zebranym szereg utworów cerkiewnych, kolędy, a także pieśni ludowe.

Koncert muzyki cerkiewnej w Narwi 

Jako pierwszy wystąpił Starszy Chór Dziewcząt Prawosławnej Szkoły Muzycznej przy Cerkwi Zaśnięcia N.M.P. z Krasnogorska (Rosja). Niedzielna Dziecięca Cerkiewna Szkoła Muzyczna w Krasnogorsku koło Moskwy powstała w 1991 roku. Aktualnie jej uczniowie śpiewają w 6 chórach. Starszy Chór Dziewcząt tworzą dziewczęta w wieku od 10 do 16 lat. Chór regularnie uczestniczy w parafialnych nabożeństwach. Śpiewał on także poza parafią, m.in. w nabożeństwach celebrowanych przez patriarchę Aleksieja II (1999, 2000 i 2004 rok). Chór ma na swym koncie nagrody i wyróżnienia wielu dziecięco – młodzieżowych konkursów chóralnych.

Koncert muzyki cerkiewnej w Narwi 

Drugim chórem jaki wystąpił w Narwi był Chór Dziecięco-Młodzieżowy Soboru Przemienienia Pańskiego z Winnicy na Ukrainie. Chór założony został w 2003 roku i od początku regularnie uczestniczy on w coniedzielnych nabożeństwach oraz koncertach organizowanych przez Diecezję Winnicką. Tworzą go dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat. W swoim repertuarze chór ma również pieśni ludowe, kolędy i kanty. Jest laureatem ukraińskich festiwali „Wid Rizdwa do Rizdwa” i „Rizdwiani Peredzwony”. Do największych sukcesów międzynarodowych zalicza I miejsce na festiwalu „Ad Gloriam Dei” w Pińczowie i Grand Prix Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu.

Koncert muzyki cerkiewnej w Narwi 

Występy obu chórów publiczność nagrodziła gromkimi brawami, zaś gorące podziękowania i kosze kwiatów od Wójta Gminy Narew oraz Narwiańskiego Ośrodka Kultury przekazała dyrektor NOK Tamara Juszkiewicz. Na zakończenie chóry udały się na wspólną kolację do Narwiańskiego Ośrodka Kultury.

15 maja 2010 roku Jury Międzynarodowego Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej 2010 ogłosiło wyniki tegorocznego festiwalu. Starszy Chór Dziewcząt Prawosławnej Szkoły Muzycznej przy Cerkwi Zaśnięcia N.M.P. z Krasnogorska został laureatem II miejsca w kategorii chórów dziecięco-młodzieżowych, natomiast Chór Dziecięco-Młodzieżowy Soboru Przemienienia Pańskiego z Winnicy na Ukrainie zdobył Grand Prix  festiwalu.

Informacje o chórach pochodzą z serwisu internetowego
hajnowskiego festiwalu: www.festiwal.cerkiew.pl

 

GALERIA ZDJĘĆ