11 listopada 2013 roku odbyły się w naszej gminie uroczyste obchody 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. W przygotowaniu uroczystości uczestniczyły Parafie Rzymskokatolicka i Prawosławna w Narwi, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi oraz Narwiański Ośrodek Kultury.

Obchody Święta Niepodległości 

O godzinie 11.00 w świątyniach rozpoczęły się msze święte za ojczyznę. Po modlitwach w Kościele Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława BiM. odbył się występ zespołów wokalnych z NOK prowadzonych przez Marię Paszko. Zaproszeni goście i zgromadzeni mieszkańcy wysłuchali pięknie wykonanych pieśni patriotycznych.

Obchody Święta Niepodległości 

Po nabożeństwie wszyscy udali się pod pomnik poległego za ojczyznę żołnierza, który znajduje się przy kościele. Tu kwiaty złożyli przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i pozostali zaproszeni goście, a harcerze ze szkoły zapalili znicze.

Obchody Święta Niepodległości 

W uroczystościach udział wzięli min. Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski, delegacja Powiatu Hajnowskiego w osobach Sekretarza Powiatu Marii Owerczuk oraz Radnego Powiatu Hajnowskiego Stefana Kuczyńskiego, Komendant Straży Granicznej w Narewce kpt. Mariusz Zajkowski, przedstawiciele Policji, Banku Spółdzielczego w Narwi oraz księża obu parafii. Władze Gminy Narew reprezentowali: Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, Sekretarz Urzędu Gminy Narew Wojciech Popławski, a także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Obchody Święta Niepodległości 

Kwiaty złożone zostały również przy pomniku powstańców, który znajduje się przy szkole w Narwi, a także pod tablicą upamiętniającą Abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego. W tych miejscach odmówiono też krótką modlitwę w intencji poległych za ojczyznę.

Obchody Święta Niepodległości 

Druga część uroczystości odbyła się Zespole Szkolno – Przedszkolnym, gdzie przybyłych gości powitał dyrektor szkoły Jerzy Ostapczuk. Następnie odbyła się uroczysta akademia historyczna przygotowana przez uczniów Gimnazjum pod kierownictwem Pani Olgi Hewa i Pani Ewy Alimowskiej.

Obchody Święta Niepodległości 

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Narew, serdecznie dziękując młodzieży i ich nauczycielom, harcerzom oraz wszystkim przybyłym gościom i mieszkańcom.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału i zdjęcia:
Narwiański Ośrodek Kultury