Dnia 02.08.2023 r. Senator RP Jacek Bogucki wręczył Wójtowi Gminy Narew Andrzejowi Pleskowiczowi oraz Staroście Powiatu Hajnowskiego Andrzejowi Skiepko promesy na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Narew. W uroczystym przekazaniu promes wzięli również udział: ksiądz Krzysztof Dobrogowski proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi oraz ksiądz Bogumił Korniluk wikariusz Parafii Prawosławnej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi.

         Rządowy Program Odbudowy Zabytków to inicjatywa skierowana do samorządów z całego kraju, mająca na celu poprawienie stanu, odbudowę i remont zabytków. W budżecie krajowym przewidziano łącznie 2,5 mld zł na przeszło 4800 projektów. Z tej puli ponad 146 mld zł trafi do 229 zabytkowych obiektów w województwie podlaskim.

         Na terenie Gminy Narew zaplanowano realizację trzech inwestycji o łącznej wartości 1 120 000,00 zł:

  • Remont Kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Narwi – dofinansowanie 392 000,00 zł;
  • Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Cerkwi Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi – dofinansowanie 140 000,00 zł;
  • Remont Cerkwi w Odrynkach – dofinansowanie 588 000,00 zł.

         Wniosek pn. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Cerkwi Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Narwi został złożony przez Powiat Hajnowski natomiast Gmina Narew złożyła wnioski pn. Remont Kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Narwi i Remont Cerkwi w Odrynkach.

promesa