2 marca 2017 roku, w Ośrodku Eduakcji Leśnej "Jagiellońskie", odbyło się spotkanie w sprawie podpisania listu intencyjnego w sprawie realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, a także gmin Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew i Narewka, oraz Miasta Hajnówka i Miasta i Gminy Kleszczele.

Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości autora: Nadleśnictwo Białowieża - Łukasz Ławrys

 GALERIA ZDJĘĆ