W dniu 23 lutego 2016 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce spotkali się z mieszkańcami Gminy Narew. Rozmawiali z nimi o miejscach i zjawiskach występujących na terenie gminy, które mają wpływ na ich poczucie bezpieczeństwa.

Konsultacje w sprawie bezpieczeństwa

Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji społecznych poświęconych tworzeniu „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Obecny był na nim Komendant Powiatowy Policji w Hajnówce insp. Wojciech Rutkowski, który omówił stan zagrożenia przestępczością na terenie poszczególnych gmin, po czym zaprosił wszystkich do dyskusji.

Konsultacje w sprawie bezpieczeństwa

Zebrane osoby w trakcie rozmowy wskazały zebranym funkcjonariuszom informacje o niebezpiecznych miejscach i zjawiskach, których wyeliminowanie w istotny sposób wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.

Konsultacje w sprawie bezpieczeństwa

Wszystkie zebrane informacje posłużą do budowania „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” Powiatu Hajnowskiego.

Oficer prasowy KPP w Hajnówce st. asp. Irena Kuptel
Opracowanie na podstawie www.hajnowka.policja.gov.pl