16 lutego 2016 roku w Filii Bibliotecznej w Trześciance zorganizowano zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci.

Zajęcia plastyczne w Trześciance

Z „tutek” oraz kolorowego papieru wykonano pomysłowe zwierzątka. Wszyscy świetnie się bawili.

Zajęcia plastyczne w Trześciance

Opracowanie materiału:
Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi