W piątek 13 lutego 2015 roku po raz siódmy odbyła się uroczystość wręczenia tytułów "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego". Rada Powiatu podjęła uchwały o nadaniu tytułu sześciu osobom oraz instytucji. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce. Laureatami tegorocznej edycji tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego” zostali:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce – tytuł przyznany na wniosek grupy 6. radnych za 90letni wkład w rozwój edukacji w powiecie hajnowskim.

2. Leontyna Trochimiuk – tytuł przyznany z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Rejonowy w Hajnówce za wieloletnią działalność na rzecz promocji zdrowia oraz wkład w działalność Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Hajnówce.

3. Ksiądz Mitrat Aleksander Wysocki – tytuł przyznany na wniosek 6. radnych Rady Powiatu Hajnowskiego za działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz osób potrzebujących, a także wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego.

4. Włodzimierz Pietroczuk – tytuł przyznany na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce za aktywne uczestnictwo i inicjowanie szeregu działań na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Hajnowskiego.

5. Jarosław Marek Trochimczyk – tytuł przyznany na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczelach za wieloletnią działalność na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

6. Andrzej Skiepko – tytuł przyznany na wniosek 6. radnych Rady Powiatu Hajnowskiego za aktywnie zaangażowanie w kreowanie życia kulturalno–sportowego mieszkańców powiatu oraz promowanie walorów dziedzictwa kulturowego powiatu.

7. Joanna Sapieżyńska – tytuł przyznany na wniosek Stowarzyszenia Ziemi Dubickiej ”Bachmaty” w Grabowcu za wkład na rzecz kultury, tradycji i historii regionu.

Ceremonia zgromadziła wielu gości, wśród których znaleźli się: pełnomocnik Wojewody Karol Pilecki, radni sejmiku województwa, burmistrzowie i wójtowie, radni Powiatu Hajnowskiego, przedstawiciele Politechniki Białostockiej: Prorektor Roman Kaczyński i Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego dr hab. Sławomir Bakier, przedstawiciele instytucji, inspekcji, służb i innych jednostek współpracujących z powiatem hajnowskim, laureaci poprzednich edycji „Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego”, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz pracownicy starostwa.

Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego

Moment uhonorowania był to szczególny, każdy z tegorocznych Zasłużonych ze wzruszeniem podziękował za wyróżnienie wnioskującym, Radzie Powiatu za przyznanie oraz wszystkim osobom, którzy przyczynili się do sukcesu. Swoją pracowitością na rzecz innych oraz skromnością laureaci pokazali, że w pełni zasługują na wyróżnienie.

Laureatom tytułu pogratulowali Starosta Hajnowski Mirosław Romaniuk, Przewodniczący Rady Powiatu Lech Jan Michalak, a także goście, którzy podczas uroczystości zabrali głos. Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego Karol Pilecki podkreślił, iż wspaniałym jest fakt postrzegania przez laureatów tego, że za osobistymi osiągnięciami stoi także szereg innych ludzi. Pogratulował byłemu i obecnemu staroście inicjatywy, a także zapowiedział chęć współpracy Wojewody z samorządami z terenu powiatu hajnowskiego. Głos zabrał także Prorektor Politechniki Białostockiej Roman Kaczyński, który poinformował zebranych o inicjatywie podjętej wraz z samorządem powiatowym w zakresie wsparcia uczniów z hajnowskich szkół. Współpraca przewiduje m.in. programy stypendialne i zajęcia praktyczne skierowane do młodzieży. Prorektor podkreślił znaczenie regionu w planach Politechniki jako siedziby nowopowstającego ośrodka naukowo–dydaktycznego.

Podczas ceremonii miało miejsce uroczyste wręczenie Certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009, stanowiącego potwierdzenie wdrożenia i przestrzegania przez Starostwo Powiatowe międzynarodowych norm w zakresie realizacji zadań publicznych na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu, służących zaspokojeniu potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej. Nowy Certyfikat wręczyła Pani Anna Kupferschmidt, w imieniu Prezesa Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Artura Szwocha.

Tytuł "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego" przyznawany jest za szczególne zasługi na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Hajnowskiego. Tytuł nadaje Rada Powiatu w drodze uchwały na wniosek: Zarządu Powiatu, Komisji Rady, grupy pięciu radnych lub organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu hajnowskiego. Wniosek należy kierować do Zarządu Powiatu Hajnowskiego, zaś przyjmowaniem wniosków, prowadzeniem ewidencji oraz innych spraw związanych z tytułem zajmuje się Wydział Organizacyjno – Administracyjny Starostwa Powiatowego. Do tej pory Rada Powiatu przyznała 57 tytułów. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom oraz życzymy dalszych sukcesów w karierze zawodowej.

 

Opracowanie materiału:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce