W ramach projektu i współpracy Narwiańskiego Ośrodka Kultury z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, mieszkańcy naszych małych gminnych miejscowości mogli obejrzeć dwa filmy o tematyce przyrodniczej. 17 listopada 2015 roku dotarliśmy do Krzywca, natomiast 18 listopada do świetlicy wiejskiej w Lachach.

Filmowa jesień w Krzywcu i Lachach

Prezentowane były następujące filmy:

„Kraina tysiąca bocianów”
Reżyseria i zdjęcia: Artur Homan, Saturnina Homan

W rolach głównych występują bociany oraz Warmia, gdzie mieszkają. Zdjęcia zrealizowano na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska, ale w szczególności w bocianiej wsi Żywkowo – gdzie mieszka 30 osób i 60 bocianów. W okresie gdy w gniazdach są młode, liczba bocianów jest czterokrotnie większa od liczby mieszkańców wsi.

„Pola tętniące życiem”

Film powstał w ramach projektu „kampania edukacyjna na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym", którego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej wartości przyrodniczej terenów rolniczych Polski oraz propagowanie działań prowadzących do jej zachowania.

Filmowa jesień w Krzywcu i Lachach

Do miejscowości Lachy zawitali również uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, którzy w zabawnej scence przypomnieli wiejskie, często zapomniane już tradycje, zwyczaje związane z kopaniem ziemniaków. Przedstawienie przygotowała Pani Nina Abramiuk – nauczycielka języka białoruskiego w naszej szkole.

Filmowa jesień w Krzywcu i Lachach

Po projekcji i mistrzowskich popisach młodych aktorów, odbył się kameralny koncert białoruskiego barda, wielkiego miłośnika przyrody Żmiciera Wojciuszkiewicza.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału:
Narwiański Ośrodek Kultury