Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

logo UElogo PROW

Projekt pn. „Remont pokrycia dachowego na kościele parafialnym i dzwonnicy w Narwi”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi zrealizowała projekt pt. „Remont pokrycia dachowego na kościele parafialnym i dzwonnicy w Narwi”. Celem operacji było zaspokojenie potrzeb mieszkańców miejscowości Narew poprzez podniesienie standardu infrastruktury społecznej przy kościele parafialnym w Narwi.

Odremontowany dach kościoła i dzwonnicy w Narwi

W ramach realizacji projektu wykonano:

  • Remont pokrycia dachowego na kościele parafialnym w Narwi, polegający na demontażu starego, wiórowego pokrycia dachowego i wykonaniu pokrycia blachą miedzianą.
  • Wykonanie rynien dachowych i rur spustowych z blachy miedzianej.
  • Remont pokrycia dachowego na dzwonnicy przy kościele parafialnym w Narwi, polegający na demontażu starego, wiórowego pokrycia dachowego i wykonaniu pokrycia blachą miedzianą.
 
Realizacja projektu została zakończona w listopadzie 2011 roku. Łączne koszty finansowe projektu wyniosły 239.989,86 zł, które w całości były kwalifikowalne. Wartość dofinansowania uzyskana w ramach PROW wyniosła 119.994 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

GALERIA ZDJĘĆ