Inwestycje gminne

Projekty i zadania inwestycyjne realizowane w Gminie Narew.

logo wfosigw bialystokW roku 2016 Gmina Narew podpisała umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew".

Projekt UMWPW roku 2015 Gmina Narew zakończyła realizację projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

Przebudowana ul. Ogrodowa w NarwiW lipcu 2015 roku Gmina Narew zakończyła realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Ogrodowej w Narwi”.

logo wfosigw bialystokW roku 2015 Gmina Narew podpisała umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew".

Odremontowana oczyszczalnia ścieków w NarwiWe czerwcu 2015 roku Gmina Narew zakończyła realizację kolejnego projektu pn. „Remont oczyszczalni ścieków w Narwi”.

Punkt informacji turystycznejPrzy bibliotece w Narwi oraz przy jej filiach w Łosince i Trześciance utworzono punkty informacji turystycznej w ramach projektu pt. "Utworzenie punktów informacji turystycznej i promocji Gminy Narew".

Inwestycje wodno-kanalizacyjneWe wrześniu 2014 roku Gmina Narew zakończyła realizację projektu z zakresu infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach PROW 2007-2013.

Zmodernizowany park w NarwiWe wrześniu 2014 roku Gmina Narew projekt pn. "Modernizacja parku w miejscowości Narew", który został dofinansowany ze środków PROW 2007-2013.

Boisko wielofunkcyjne przy NOKWe wrześniu 2014 roku zakończono projekt pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi" dofinansowany ze środków PROW 2007-2013.

logo wfosigw bialystok16 czerwca 2014 roku Gmina Narew podpisała umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew".

Nowy wóz strażacki dla OSP Narew5 czerwca 2014 roku nastąpiło wręczenie gminom kluczyków do samochodów ratowniczo - gaśniczych, zakupionych w ramach projektu „Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską”.

Wymienione okna i drzwi w NOKW styczniu 2014 roku Narwiański Ośrodek Kultury zakończył projekt „Remont i modernizacja budynku Narwiańskiego Ośrodka Kultury”, dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

herb podlaskieUprzejmie informujemy, iż z otrzymanej dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem jako zadanie bieżące w roku 2013 zakupiono sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześciance.

Nowy most we wsi GramotneW grudniu 2013 roku Gmina Narew zakończyła zadanie inwestycyjne polegające na odbudowie mostu na rzece Narewka we wsi Gramotne.

Przystań kajakowa w NarwiW listopadzie 2013 roku zakończono budowę przystani kajakowej w Narwi w ramach realizacji projektu pt. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi”.

Przebudowana droga do wsi SoceW sierpniu 2013 roku Gmina Narew zakończyła przebudowę drogi gminnej prowadzącej od drogi wojewódzkiej nr 685 do wsi Soce.

Przebudowana droga we wsi ŁopuchówkaW sierpniu 2013 roku została zakończona przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1627 we wsi Łopuchówka.

logo wfosigw bialystok20 czerwca 2013 roku Gmina Narew podpisała umowę dotacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narew".

herb podlaskieW roku 2012 Gmina Narew zakupiła motopompę do wody zanieczyszczonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosince. Zakupu dokonano z dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 5000 zł.

W 2012 roku Gmina Narew zrealizowała zadanie polegające na wymianie stolarki okiennej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Narwi. W sumie wymieniono 132 duże okna na wszystkich kondygnacjach.