W roku 2011 zrealizowana została inwestycja budowy chodnika w Trześciance. W ramach zadania wykonano 722 mb chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 w miejscowości Trześcianka.

Wykonawcą inwestycji był Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Dotacja Gminy Narew na realizację tej inwestycji wyniosła 79 215 zł, co stanowiło 50% kosztów zadania.