W dniu 25 października 2006 roku na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Narew IV kadencji. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz.

XXXII sesja Rady Gminy NarewXXXII sesja Rady Gminy Narew 

Na początku sesji głos zabrał Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, który przedstawił radnym i sołtysom informacje z działalności Wójta Gminy w okresie miedzysesyjnym oraz złożył okresowe sprawozdanie z zakresie ochrony środowiska. Ponadto Wójt Gminy Narew przekazał radnym informacje o inwestycjach zrealizowanych w kadencji 2002 - 2006.

XXXII sesja Rady Gminy Narew 

W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały:

  • o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Narew, obejmującego część wsi: Doratynka, Hajdukowszczyzna, Saki, Iwanki, Radźki i Odrynki,
  • w sprawie zatwierdzenia statutu Urzędu Gminy Narew,
  • w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Narwi,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Była to ostatnia sesja Rady Gminy Narew w kadencji 2002 - 2006. Wszystkim radnym serdecznie dziękujemy za ciężką pracę i rzetelne wykonywanie swoich obowiązków na rzecz rozwoju Gminy Narew.