5 września 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się Jubileuszowa XXXV sesja Rady Gminy Narew, z okazji XX-lecia Samorządu Terytorialnego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz. Na sesję zaproszeni zostali Wójtowie Gminy Narew, Skarbnicy oraz wszystkie osoby, które pełniły funkcje radnych we wszystkich pięciu kadencjach. Dodatkowo na sesji obecny był Siergiej Sawczak – Wójt partnerskiej Gminy Czerni z Republiki Białoruś oraz Dyrektor Czernińskiego Domu Kultury Julia Tikunowa.

Jubileuszowa XXXV sesja Rady Gminy 

Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodniczący przekazał głos Panu dr Jarosławowi Matwiejuk – prodziekanowi Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Posłowi na Sejm RP. Wygłosił on okolicznościowy referat pt. „Samorząd Terytorialny w Polsce”.

Jubileuszowa XXXV sesja Rady Gminy 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, który podsumował 20 lat pracy Samorządu Gminy Narew. Wójt wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy wręczyli pamiątkowe dyplomy i upominki wszystkim zaproszonym gościom. Głos zabrał też ks. prałat Zbigniew Niemyjski, który podziękował wszystkim samorządowcom za dotychczasową pracę i przekazał na ręce Wójta pamiątkowy obraz oraz kwiaty. Podziękowania na ręce Wójta przekazał też dr Jarosław Matwiejuk.

Jubileuszowa XXXV sesja Rady Gminy 

Jubileuszowe oświadczenie Rady Gminy Narew z okazji XX-lecia powstania samorządu terytorialnego w Polsce odczytał Przewodniczący rady Gminy Narew:

„20 lat funkcjonowania samorządu to czas wszechstronnego rozwoju Gminy Narew. Możliwość wyboru władz lokalnych stworzyła mieszkańcom  szansę współdecydowania o sprawach najbliższych ich sercu. Zaangażowanie społeczności naszej gminy zaowocowało wzmozona budową lokalnej infrastruktury technicznej, rozwojem inicjatywy gospodarczej oraz nowych, dających utrzymanie wielu rodzinom zakładów pracy, rozkwitu kultury, a także harmonijnym współżyciem wszystkich mieszkańców Gminy. To również czas pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji Gminy, a jednocześnie rozwiązywania trudnych problemów społecznych, szczególnie w zakresie oświaty i pomocy społecznej. Rada Gminy Narew wyraża głębokie uznanie i wdzięczność wszystkim mieszkańcom, zakładom pracy, działaczom społecznym, instytucjom, kościołom oraz samorządowcom wszystkich szczebli za wszelką okazaną pomoc i pracę na rzecz naszej Gminy.”

Jubileuszowa XXXV sesja Rady Gminy 

Oświadczenie zostało przyjęte przez aklamacje przez funkcjonującą Radę Gminy Narew. Rada podjęła również uchwałę w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Narwi. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad Jubileuszowej XXXV sesji Rady Gminy Narew. Wójt Gminy Narew zaprosił wszystkich zabranych na obchody Dożynek Gminnych, które odbyły się tego dnia na stadionie sportowym w Narwi.

GALERIA ZDJĘĆ