W dniach 9-10 marca 2006 roku o w Urzędzie Gminy Narew zostało przeprowadzone szkolenie dotyczące pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej i pisania projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Narew tj. Gminnej Biblioteki Publicznej, Narwiańskiego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Publicznego Gimnazjum oraz Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, którzy mogą być potencjalnymi wnioskodawcami do EFS. Szkolenie miało charakter wykładowo - warsztatowy. Obejmowało ono ogólne zagadnienia funduszy europejskich, a także szczegółowe informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego, sposobu konstruowania projektu, a także metod oceny projektów. Szkolenie poprowadziła akredytowana trenerka Alicja Zajączkowska.

 Szkolenie poświęcone EFSSzkolenie poświęcone EFS

Szkolenie, które zostało przeprowadzone w Narwi należy do cyklu szkoleń organizowanych w różnych gminach przez Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Białymstoku w ramach projektu współfinansowanego również przez EFS. Partnerami tego przedsięwzięcia są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego.