Dnia 29 stycznia 2010 roku w firmie Pronar w Narwi odbyła się uroczystość nadania medali "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego". Tytuł ten przyznawany jest osobom fizycznym jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla rozwoju powiatu w kategoriach: gospodarcza, społeczna, kulturalna, sportowa, promocyjna. 21 stycznia 2010 roku Rada Powiatu Hajnowskiego trzynastu osobom przyznała tytuł "Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego".

Zasłużony dla Powiatu Hajnowskiego 

Za szczególne zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu odznaczeni zostali:

 • Pan Aleksander Bondaruk
 • Pani Wiera Pawluczuk

Za szczególne zasługi w działalności społecznej powiatu odznaczeni zostali:

 • Pan Grzegorz Tomaszuk
 • Pan Mikołaj Czykwin
 • ks. prałat Zbigniew Niemyjski

Za szczególne zasługi w działalności kulturalnej powiatu odznaczeni zostali:

 • Pan Jarosław Perszko
 • Pani Alla Gryc
 • Pan Michał Skiepko

Za szczególne zasługi na rzecz promocji powiatu odznaczeni zostali:

 • abp gen. bryg. dr Miron Chodakowski
 • Pan Manfred Gregersen
 • Pan Egon Schwilgin

Za szczególne zasługi w działalności sportowej powiatu odznaczeni zostali:

 • Pan Paweł Jerzy Blomberg
 • Pan Mirosław Krasnopolski

GRATULUJEMY

Na podstawie: www.powiat.hajnowka.pl