W dniu 17 lutego 2016 roku została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195). Ustawa będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

Program Rodzina 500 plus

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet za pomocą:

od 1 kwietnia 2016r. Wnioski można złożyć tylko w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej, w organie właściwym (urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej).

Osoby zamieszkałe na terenie Gminy Narew mogą składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w siedzibie Urzędu Gminy Narew, w pokoju nr 12 (I piętro, obok pokoju Przewodniczącego Rady Gminy).

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z oświadczeniami  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z oświadczeniami.

Informacje o Programie:

 

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195).
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz.U. poz. 212).
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. poz. 214).