Poniżej znajdują się odnośniki do usług elektronicznych, które można zrealizować w Urzędzie Gminy Narew poprzez Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Aby załatwić sprawę poprzez ePUAP należy mieć założone konto w systemie ePUAP oraz posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub tzw. Profil Zaufany. Profil Zaufany jest to darmowy, mobilny podpis elektroniczny do kontaktu z administracją.

Każda wysyłka i odbiór są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Odbioru, które jest równoważne z elektronicznym potwierdzeniem złożenia dokumentu.

Sprawy ogólne:

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu (Elektroniczna Skrzynka Podawcza)

 

Sprawy budowlane:

Ustalenie warunków zabudowy

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Ochrona środowiska:

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Sprawy przedsiębiorców:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Turystyka:

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi

Informacja o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie

 

Ewidencja ludności i USC:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (usługa centralna)

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (usługa centralna)

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (usługa centralna)

 

Sprawy wyborcze:

Dopisanie do spisu wyborców (usługa centralna)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (usługa centralna)

Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów (usługa centralna)

Skreślenie z rejestru wyborców (usługa centralna)