Elektroniczne wnoszenie wniosków i pism do Urzędu Gminy Narew umożliwia elektroniczna skrzynka podawcza zainstalowana na platformie ePUAP.

Adres bezpośredni elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Narew na platformie ePUAP:

 

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu &idPodmiotu=ugnarew

W celu złożenia wniosku do urzędu za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Narew:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu na stronie elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (adres powyżej).

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku 07:30 – 15:30) do sekretariatu urzędu mieszczącego się w pokoju nr 16 na następujących nośnikach danych:

  • Dyskietka 3,5” 1,44 MB,
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • Płyta CD lub DVD.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (w formacie Xades-Bes). Profil zaufany ePUAP jest darmowym, ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu i można go uzyskać poprzez platformę ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, DOCX, RTF,
  • XLS, XLSX,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) na platformie ePUAP nie może przekroczyć 3 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.