Odrynki są wsią założoną w XVII wieku na gruntach dawnego miasta Narew. Położone są w północno-wschodniej części Gminy Narew w bardzo niewielkiej odległości od rzeki Narew. Zamieszkuje je około 100 osób trudniących się głównie rolnictwem.

  OdrynkiOdrynki

Przez Odrynki przebiega jeden z pierwszych markowych produktów turystycznych w Polsce i pierwszy na Podlasiu, a mianowicie Podlaski Szlak Bociani. Jest to szlak rowerowy, oznaczony kolorem czerwonym. Trasa jego przebiegu wiedzie przez wiele miejscowości Doliny Górnej Narwi, a podążając nim możemy podziwiać skupiska bociana białego, licznie tu występującego i trwale wpisanego w podlaski krajobraz, będącego niejako jego symbolem. Jest to niewątpliwa zachęta do aktywnego spędzenia czasu dla ludzi, którzy chcą odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku.

Cerkiew w OdrynkachCerkiew w Odrynkach 

Miejscowość Odrynki jest ściśle powiązana z byłym Monasterem Narewskim, który powstał na terenie Puszczy Narewskiej w XVI wieku, zaś rozwiązano go ostatecznie w 1824 roku. W uroczysku Krynoczka leżącym koło wsi Odrynki, zbudowano kaplicę. W tradycji utrwalonej wśród miejscowej ludności przypomina ona dawny monaster i w pewnym sensie jest jego spadkobierczynią, gdyż na ekteniach po dziś dzień zanoszone są modlitwy "o swiatiej obitieli siej". Monaster Narewski, obok monasteru zabłudowskiego, w XVII i XVIII wieku pozostawał zapewne jedyną placówką pobożności dla ludności, która wytrwała przed naporem "nowej wiary", gdy okoliczne cerkwie stały się unickie. Aby nie przyjąć unii, mnisi z monasteru w Bielsku, a także z innych ośrodków musieli się ukrywać.

Lokalizację monasteru należy odnieść do uroczyska o nazwach Monastyr, Krynoczka, Żurawlik, które znajdują się na gruntach wsi Odrynki. Starsi mieszkańcy Odrynek opowiadają, że jeszcze na początkach naszego wieku znajdowały się tam zarysy fundamentów z kamieni po monasterskich budowlach. Relacja Arcybiskupa Jeremiasza, który urodził się w Odrynkach, poszerza wiadomości o miejscu byłego monasteru. Według jego relacji posesja monasteru znajdowała się około 150-200 metrów na północ od obecnej cerkwi Św. Jana Teologa i miała długość 1,5 kilometra, a szerokość 1 kilometra. Znajdują się tam resztki wału ziemnego otaczającego grunta pomonasterskie. Rzeźba terenu w pełni może sugerować, że na wzniesieniach mogły znajdować się wieże, a między pagórkami wały ziemne wzmocnione palami. Według relacji Arcybiskupa, na trzecim pagórku znajdowała się cerkiew z wieżą. W czasie najazdu szwedzkiego monaster uległ zniszczeniu i już nigdy nie odzyskał swojej świetności.

W lesie w pobliżu wsi Odrynki znajduje się obecnie jedna z kilku świątyń, które w tradycji ludowej nazywane są „Krynoczkami”. Jest to prawosławna cmentarna kaplica pw. Św. Jana Teologa, wybudowana tu w miejscu uprzednio spalonej cerkwi.

Źródełko w OdrynkachŹródełko w Odrynkach 

Istnieją różne przekazy i zapisy dotyczące daty powstania kaplicy. Podaje się daty 1854 lub 1859 (wg Inwentarza cerkwi narewskiej z 1873 roku, w którym istnieje też zapis o innym wezwaniu kapliczki – Św. Konstantego i Heleny). Przyjmuje się jednak, iż 21 maja 1866 roku świątynia została wyświęcona przez protojereja Józefa Markiewicza. Cerkiew wybudowano nakładem parafian narewskich. Jest to kaplica drewniana o konstrukcji zrębowej, na planie prostokąta. W świątyni znajdują się między innymi ikony przedstawiające Zbawiciela, Św. Mikołaja oraz Matkę Bożą, wszystkie malowane na płótnie, a także jednorzędowy, drewniany ikonostas. W roku 1892 przeprowadzono remont kaplicy, na który mieszkańcy Odrynek złożyli ofiary pieniężne oraz podarowali ikonę Św. Trójcy malowaną na płótnie oraz dzwon.

Skit w Odrynkach

Bardzo ważnym miejscem na mapie Gminy Narew, które niewątpliwie należy odwiedzić będąc w Odrynkach, jest pierwszy w Polsce prawosławny Skit p.w. Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich. Organizatorem i opiekunem skitu jest ks. Archimandryta Gabriel (Giba), zaś głównym świętem ustanowiony został dzień pamięci Świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich (2/15 września). 

Skit p.w. Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach