Kutowa jest dawną wsią leśnictwa bielskiego, założoną w latach 1772 – 1789. Jest to niewielka wieś zamieszkała przez około 40 osób, położona w południowej części Gminy Narew. Gwarowo nazywana jest Kutowaja, a nazwa pochodzi prawdopodobnie od tradycyjno-cerkiewnego imienia Kutonij.

Ciekawostką miejscowości jest fakt, iż znajduje się tu cmentarzysko kurhanowe i płaskie z okresu wpływów rzymskich (II – III wiek n.e.), na którym znaleziono spalone ludzkie kości, fragmenty glinianych naczyń a także szpilę do zapinania szat wykonaną z brązu. Eksponaty te datuje się na III wiek n.e. W okolicach wsi znajduje się 4 - 5 kurhanów kultury wielbarskiej.

Warto zaznaczyć, iż wieś Kutowa leży na Szlaku Świątyń Prawosławnych, promującym kulturę prawosławia na Podlasiu, o której wiele mogliby opowiadać miejscowi wyznawcy tej religii.