Dane kontaktowe do sołtysów Gminy Narew.

Lp. Sołectwo Nazwisko i imię sołtysa Telefon kontaktowy Statut
1. Ancuty Korzunowicz Janina 500573057 Statut sołectwa
2. Białki Siemieniuk Stefan 532 788 259 Statut sołectwa
3. Chrabostówka Natalia Kalinowska  795 516 308 Statut sołectwa
4. Doratynka Komarzewski Zbigniew  696 906 744 Statut sołectwa
5. Gorędy Snarski Henryk 786 190 457 Statut sołectwa
6. Gorodczyno Selwestruk Jan 608122715 Statut sołectwa
7. Gradoczno Nikitiuk Maria 608630351 Statut sołectwa
8. Gorodzisko Kurasz Małgorzata 791 290 042 Statut sołectwa
9. Istok Jurczuk Adam 506 538 253 Statut sołectwa
10. Iwanki Paszkiewicz Halina 792 326 500, 85 6816274 Statut sołectwa
11. Janowo Iwaniuk Leon 85 6816652 Statut sołectwa
12. Kotłówka Kondratiuk Jerzy 85 68 15 178 Statut sołectwa
13. Koweła Ostapczuk Roman 696 751 268 Statut sołectwa
14. Koźliki     Statut sołectwa
15. Krzywiec Chodakowska Krystyna 784 383 454 Statut sołectwa
16. Kutowa Katarzyna Bieluci  661 728 218  Statut sołectwa
17. Lachy Dmitruk Włodzimierz 85 7493333, 887 492 640 Statut sołectwa
18. Łopuchówka Wawrzeniuk Mikołaj 668441368 Statut sołectwa
19. Łosinka Golonko Jarosław 502 432 452 Statut sołectwa
20. Makówka Skokin Maria 607438557 Statut sołectwa
21. Narew - Gnilica Kamieńska Agnieszka Ewa 603 068 230 Statut sołectwa
22. Narew - Osiedle Iliaszuk Walentyna 85 6816353, 503 758 711 Statut sołectwa
23. Narew - Piaski Smoktunowicz Henryk 85 6816313 Statut sołectwa
24. Nowiny Bańkowska Ludmiła 85 6815176 Statut sołectwa
25. Odrynki Kryszeń Anna 794145144 Statut sołectwa
26. Ogrodniki Szelengowicz Michał 85 6815700, 731 944 710 Statut sołectwa
27. Przybudki Owłasiuk Włodzimierz 512 773 902 Statut sołectwa
28. Puchły Gryc Monika 501 351 070 Statut sołectwa
29. Radźki Kostiuczuk Anatol 780 112 007 Statut sołectwa
30. Rybaki Poskrobko Mikołaj 85 6816633, 693 590 415 Statut sołectwa
31. Saki Oksiejczuk Jan 85 6815513, 570 846 577 Statut sołectwa
32. Soce Torcz Tamara  601 480 906  Statut sołectwa
33. Trześcianka Hryniewicka Ewa 608 283 144 Statut sołectwa
34. Tyniewicze Duże Pietryszyk Irena 85 6816200 Statut sołectwa
35. Tyniewicze Małe Gołowaczyk Mikołaj 721371972 Statut sołectwa
36. Waniewo Jarmocik Agnieszka 85 6816066, 660 685 479 Statut sołectwa
37. Waśki Dubicz – Monach Maria 85 6816693 Statut sołectwa