Parafię prawosławną w Trześciance tworzą następujące miejscowości: Trześcianka, Białki, Iwanki, Ogrodniki, Saki oraz Żywkowo (gmina Zabłudów). Proboszczem parafii jest ks. Marek Wasilewski. Na terenie parafii w Trześciance znajduje się cerkiew pw. Św. Michała Archanioła oraz kaplica cmentarna pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny. Przy parafii prężnie działa istniejący od 2000 roku Prawosławny Dom Pomocy Społecznej.

Cerkiew w Trześciance

Historia cerkwi w Trześciance

Początki cerkwi w Trześciance należy odnieść do XVI wieku, jednak miejsce lokalizacji jest trudne do ustalenia, gdyż sama miejscowość znajdowała się w tamtym okresie w nieco innym miejscu. Zachowany najstarszy dokument dotyczący cerkwi pochodzi z 1773 roku i mówi o drewnianej cerkwi pw. Śww. Apostołów Piotra i Pawła. W roku 1804 cerkiew trześciańska należała do dekanatu białostockiego, a parafię stanowiły wsie Trześcianka, Soce, Białki, Saki, Ogrodniki i Iwanki. Na początku XIX wieku parafia liczyła 873 wiernych zamieszkałych w 283 domach. Wtedy też do parafii w Trześciance należała kaplica w Hoźnej.

W roku 1835 cerkiew strawił pożar, w wyniku którego, z powodu braku cerkwi dnia 11 maja parafia została zlikwidowana, zaś wiernych przeniesiono do sąsiedniej parafii w Puchłach. Dopiero w 1864 roku zebrane zostały potrzebne środki na budowę nowej świątyni, która została wzniesiona na miejscu tej spalonej. Konsekracja cerkwi pw. Archanioła Michała z bocznym ołtarzem ku czci Narodzenia Bogurodzicy odbyła się w 1867 roku. Natomiast w roku 1884 zbudowano dookoła cerkwi ogrodzenie z kamienia polnego. Parafia w Trześciance została restytuowana w 1896 roku, natomiast księgi metrykalne były w niej prowadzone od roku 1885.

Cerkiew w Trześciance 

Trześcianka była ważnym ośrodkiem oświatowym, a początki "obrazcowej" szkoły sięgają założonej w 1850 roku przez ks. Grzegorza Sosnowskiego szkoły w uroczysku Stawok, gdzie znajdowały się budynki parafialne. W późniejszym czasie powstała szkoła cerkiewno - parafialna z kursem nauczycielskim i klasą nauki rzemiosła. Godnym kontynuatorem propagowania oświaty był syn proboszcza ks. Flor Sosnowski, który w 1875 roku założył bibliotekę cerkiewno - parafialną, z której mogli korzystać wszyscy parafianie. W roku 1887 liczyła ona około 6 tys. pozycji. W Trześciance organizowane były kursy rzemiosła pod kątem potrzeb cerkiewnych tj. złotnictwa, lakiernictwa, murarstwa, rzeźbiarstwa i tkactwa. Jednak podczas I wojny światowej działalność oświatowa parafii została przerwana, gdyż szkoła oraz budynki szkolne w uroczysku Stawok zostały doszczętnie zniszczone.

Po I wojnie światowej władze państwowe nie dały przyzwolenia na istnienie etatowej parafii w Trześciance. Uroczysko Stawok oddano w dzierżawę, zaś budynki szkolne w Trześciance przekazano szkole. Dopiero 22 lutego 1928 roku, w wyniku długotrwałych starań, państwo wyraziło zgodę na utworzenie w Trześciance filii etatowej parafii Narew. Do filii tej przyłączono również cerkiew i wiernych dawnej parafii w Puchłach.

W czasie II wojny światowej restytuowana została samodzielna parafia w Trześciance, jednak plebania i siedziba proboszcza pozostały w Stawku. Według Klirovoj Vedomosti z 1945 roku liczba parafian wynosiła wówczas 1311 osób zamieszkałych w 321 domach. W kwietniu 1958 roku parafia w Trześciance, należąca do tej pory do diecezji białostockiej, weszła w skład diecezji warszawsko - bielskiej i pozostaje w niej do dnia dzisiejszego. W latach 70-tych ostatecznie zlikwidowano plebanię oraz budynki gospodarcze w uroczysku Stawok, zaś w 1979 roku wybudowano dom parafialny na działce obok cerkwi. Tym samym siedzibę plebańską ulokowano we wsi Trześcianka w sąsiedztwie cerkwi, szkoły i sklepu.

W roku 2014 wykonano kapitalny remont zewnętrzny świątyni parafialnej. Wymienione zostały krzyże wraz z kopułami, przekryto dach, wyczyszczono i uzupełniono szalówkę, odnowiono stolarkę okienną oraz wymieniono część podwalin. W czasie prac remontowych przy fundamencie odsłonięto kamień z napisem potwiedzającym datę powstania cerkwi, na którym widnieje rok 1864. Dzięki staraniom proboszcza i ludzi dobrej woli udało się wykonać parking z kostki brukowej przy świątyni parafialnej, co pozwoliło na bezpieczne parkowanie samochodów przez wiernych i turystów odwiedzających Trześciankę

 

Cerkiew cmentarna pw. Ofiarowania NMP

Ta cmentarna kapliczka została przewieziona z Białowieży. Po przeprowadzeniu gruntownego remontu została ona konsekrowana 9 września 1894 roku i służy wiernym do dnia dzisiejszego.

Cerkiew cmentarna w Trześciance Przydrożny krzyż

Dom Pomocy Społecznej

Przy Parafii Prawosławnej w Trześciance znajduje się Prawosławny Dom Pomocy Społecznej, który działa od 2000 roku. Mieści się on w budynku po byłej szkole podstawowej, zlikwidowanej w latach 90. XX wieku i przekazanej cerkwi prawosławnej przez władze samorządowe Gminy Narew. Po przeprowadzeniu kapitalnego remontu połowy budynku, 2 września 2001 roku Metropolita Sawa dokonał aktu poświęcenia Domu Opieki w Trześciance. Początkowo znalazło się tu miejsce zamieszkania dla 10 pensjonariuszy i 2 bezdomnych, zaś obecnie przebywa tu ponad 20 osób.

W celu zaspokojenia potrzeb bytowych nastąpiła rozbudowa tego obiektu. Na początku 2014 roku zamknięty został stan surowy nowego skrzydła, położono instalację elektryczną, poprowadzono węzły sanitarne oraz otynkowano wnętrze.

Dom Pomocy Społecznej

Główne święta parafialne

  • Narodzenie Najświętszej Marii Panny - 21 września
  • Św. Archanioła Michała - 21 listopada

 

Kancelaria parafialna

Proboszcz parafii

 ks. Marek Wasilewski

Adres  Trześcianka 120  17-210 Narew
Telefon 85 6815521

Opracowano na podstawie historii parafii
opisanej w Kalendarzu Prawosławnym 2016