Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że w lipcu 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe:

  • w gospodarstwach domowych:
  • Badanie budżetów gospodarstw domowych
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (1-22.07)
  • Kondycja gospodarstw domowych (1-10.07)
  • w gospodarstwach rolnych:
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (15-31.07)

Urząd Statystyczny w B stoku badania ankietowe lipiec