Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT HAJNOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Dlatego też – zwracamy się z prośbą o umieszczenie DARMOWYCH MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH - na Państwa stronie internetowej, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak by trafiły do możliwie największej liczby mieszkańców. Materiały są dostępne do pobrania na dedykowanej dla Powiatu HAJNOWSKIEGO podstronie projektowej.

Wśród darmowych materiałów edukacyjnych wyprodukowanych w I kwartale 2024 r. znajdą Państwo m.in.:
- E-PLAKAT ORAZ E-ULOTKĘ o punktach NPP i NPO

- E-INFORMATOR PRAWNY pn. „Wypadek komunikacyjny a odszkodowanie"

- E-PORADNIK EDUKACYJNY pn. „Mediacje w sprawach rozwodowych"

- E-SCHEMAT EDUKACYJNY pn. „Zmiana imienia i nazwiska"

- KWARTALNIK MŁODZIEŻOWY pn. „Odpowiedzialność na drodze"

- ARTYKUŁY PRAWNE m.in. z zakresu praw pacjenta,  pomocy ofiarom przestępstw, świadkom i ich najbliższym

- SONDA ULICZNA z zakresu prawa drogowego

Dodatkowo zachęcamy do pobrania i rozkolportowania wśród Sołectw E-PLAKATU informującego o działalności punktów NPP i NPO na terenie Państwa Powiatu.

Nasze stałe działania edukacyjno-promocyjne NPP i NPO, to: