Konsultacje społecznye projektu Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko.

http://bip.ibles.pl/artykul/139/379/ogloszenie-o-udostepnieniu-projektu-do-konsultacji-spolecznych