Załącznik nr 3 „Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub

przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw"

Trasa biegu głównego, start 25 czerwca godzina 14:00 Areszt Śledczy w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 29, meta 26 czerwca godzina 10:00 AŚ Hajnówka.

31 kilometrów, 2,5 godziny. Start, Areszt Śledczy w Suwałkach ul. Wojska Polskiego (g. 14.00), ul. Wojska Polskiego, Droga Wojewódzka 662, Szczepki, Nowinka, Szczebra, Klonownica, Augustów

(g.16.30)

31 kilometrów, 2,5 godziny. Augustów Aleja Wyszyńskiego (g. 16.30), droga krajowa nr 16, ul. 29 Listopada, Rondo Marconiego, ul. Brzostowskiego, ul. Obrońców Westerplatte, droga nr 664, Jasionowo, skręt w prawo w drogę nr 673, Lipsk (g. 19.00)

11 kilometrów, ł godzina. Lipsk ul. Batorego, Jałowo, droga nr 673 Dąbrowa Białostocka skręt w drogę nr 670 (g. 20.00)

29 kilometrów, 2,5 godziny. Dąbrowa Białostocka ul. Wojska Polskiego (g. 20.00), ul. 11 Listopada, ul. 3 Maja, ul. Jasionówka, skręt w lewo w drogę nr 673, Makowlany, Racewo, Sokółka (g. 22.30)

17 kilometrów, 1,5 godziny.. Sokółka ul. Mariańska (22.30), przecięcie drogi krajowej nr 19, ul. Mariańska wzdłuż drogi nr 674, ul. Kryńska, Stara Kamionka, Stójka, Szudziałowo (g. 24.00)

32 kilometry, 3 godziny. Szudziałowo (g. 24.00), Ostrówek, skręt w lewo w drogę nr 676, Krynki ul. Sokólska, skręt w prawo ul. Kaukazka, skręt w prawo ul. Kościelna, Słobódka, Piłatowszczyzna, Waliły, skręt w lewo w drogę nr 65, skręt w lewo w W. Białostocką, Gródek (g. 3.00)

29 kilometrów, 3 godziny. Gródek ul. Rzemieślnicza (g. 3.00) , ul. Michałowska, Pieńki, Michałowo ul. Gródecka, skręt w lewo w drogę nr 686, ul. Białostocka, Kazimierowo, skręt w prawo do miejscowości Nowa Wola, Marynka, bieg drogą nr 685, Narew (g. 6.00)

26 kilometrów, 4 godziny. Narew (g. 6.00), skręt w lewo ul. Mickiewicza, ul. Białowieska, droga nr 685, Chrabostówka, skręt w prawo, Kutowa, skręt w lewo, t.osinka, skręt w prawo, Trywieża, Nowokornino, Nowoberezowo, skręt w lewo w drogę nr 689, Hajnówka ul. Bielska, skręt w prawo ul. Targowa, skręt w prawo ul. Górna, skręt w lewo ul. Wrzosowa, skręt w lewo w drogę nr 685, ul.

, Warszawska, Areszt Śledczy w Hajnówce ul. Warszawska 67 (g. 10.00).

Łącznie 206 kilometrów i 20 godzin biegu.

Trasa biegu honorowego dystans 22 km, czas biegu 3 godziny, start godzina 12.00, zakończenie

godzina 15.00. Bieg wzdłuż drogi nr 689.

AŚ Hajnówka Warszawska 67, W. Warszawska droga nr 685, skręt w prawo ul. Marszałka Józefa

Piłsudskiego, skręt w prawo ul. M. Reja, skręt w prawo w drogę nr 689, Zastawa, droga nr 689, skręt lewo, droga do Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie", Podolany li.