projekt platforma wspolpracy logo

Polska Federacja Nordic Walking, Starostwo Powiatowe w Hajnówce i Nadleśnictwo Hajnówka zapraszają do udziału w Pucharze Polski Nordic Walking Hajnówka 2014, który odbędzie się 6 września 2014 r. w Hajnówce. Jest to już trzecia edycja zawodów, które wpisały się na stałe w kalendarz cyklu zawodów Pucharu Polski Nordic Walking.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Puchar Polski Nordic Walking Hajnówka 2014 organizowany jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.