Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska" realizuje zadanie "Prezentacja dobrych praktyk - systemu kategoryzacji agrokwater - wyjazd studyjny po obszarze LGD PB". Celem zadania jest inicjowanie rozwoju zróżnicowanych form aktywizacji gospodarczej mieszkańców i podniesienie standardu świadczonych usług agroturystycznych. W trakcie realizacji zadania doświadczeni kwaterodawcy świadczący usługi agroturystyczne w kategoryzowanych obiektach przekażą swoje doświadczenia kwaterodawcom prowadzącym działalność i nowo powstającym podmiotom turystycznym. Oprócz tego w trakcie wyjazdu studyjnego eksperci przekażą wszelkie informacje związane z prowadzeniem działalności agroturystycznej.

W związku z powyższym LGD "Puszcza Białowieska" przyjmuje zgłoszenia kwaterodawców zamieszkałych na obszarze LGD, którzy chcą wziąć udział w wyjeździe studyjnym.

  • Ilość uczestników  - 15 osób.
  • Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru LGD - kwaterodawcy (nieskategoryzowani) i osoby zamierzające uruchomić agrokwatery.
  • Czas realizacji zadania: 2 dni x 10 godz.
  • Przewidywany termin realizacji - 24 - 25 marca 2014 r.

Lokalna Grupa Działania "Puszcza Białowieska"
ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka

tel/fax: 85 682 50 26

www.lgd-puszcza-bialowieska.pl