BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS I ICH DOMOWNIKÓW

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości- szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa” osoby, które:

 • są ubezpieczone w KRUS, bądź są domownikiem rolnika,
 • zamieszkują na terenie województwa podlaskiego w gminie wiejskiej, miejsko- wiejskiej, bądź w mieście do 25 tys mieszkańców,
 • chcą podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą.

W ramach Projektu realizowane będą następujące szkolenia:

 • kurs prawa jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C,
 • kurs prawa jazdy kat. D + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D,
 • Przedstawiciel handlowy + kurs prawa jazdy kat. B,
 • Kucharz + kurs prawa jazdy kat. B,
 • Monter/ka urządzeń energii odnawialnej,

Gwarantujemy:              

 • zwrot kosztów na zajęcia,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering podczas zajęć.

 REKRUTACJA DO PROJEKTU CIĄGŁA

Więcej informacji na stronie: www.nowekwalifikacje.info lub pod nr telefonu: 85-652-61-07

Biuro Projektu:
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (nad kinem TON)

ul. Rynek Kościuszki 2

15-091 Białystok

Bezpłatne szkolenia dla rolników