To już będzie 15 edycja białoruskich festynów z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI" organizowanych przez Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce w partnerstwie z okolicznymi gminami i domami kultury. Przez ostatnie 14 lat Muzeum zorganizowało już 86 takich festynów. Mieszkańcy ponad osiemdziesięciu małych miejscowości Podlasia mieli swoje święto z żywą białoruską muzyką, śpiewami i tańcami. Festyny odbywają się bowiem w najmniejszych i coraz bardziej wyludniających się wsiach i miasteczkach Białostocczyzny...

Zaplanowanych jest w tym roku pięć festynów w pięciu wsiach powiatu hajnowskiego i bielskiego.

Pierwszy festyn w tym roku (87 licząc od początku) odbędzie się w Chrabostówce w gminie Narew  4.06.2023, w niedzielę -  początek o godz.14.00

W programie:

- Występy zespołów:

  • zespół wokalno - taneczny TAKT (NOK, Narew)
  • WANDROUNIK (Podlasie)
  • METRO (Hajnówka)
  • RODNY KUT (Narew)
  • zabawa z zespołem SEVEN (Bielsk Podlaski)

- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym

- konkursy z nagrodami

- wystawa fotograficzna „I tam żywuć ludzi”

Serdecznie zapraszamy !!!

ORGANIZATORZY:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.pl

Urząd Gminy Narew

Narwiański  Ośrodek Kultury

PATRONAT MEDIALNY:

Radio Białystok

Zapraszamy również na kolejne festyny:

30 VII 2023 (niedziela) – Rakowicze (gm. Czyże)

6 VIII 2023 (niedziela) – Rajsk (gm. Bielsk Podlaski)

13 VIII 2023 (niedziela) – Podlewkowie (gm.Narewka)

3 IX 2023 (niedziela) – Policzna (gm. Kleszczele)

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego

*****************

Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”

4.06.2023 Храбастоўка  ў гміне Нараў, пачатак у 14.00 г.

У ПРАГРАМЕ :

* Выступы калектываў:

  • вакальна-танцавальны калектыў ТАКТ
  • ВАНДРОЎНІК
  • МEТРО
  • РОДНЫ КУТ
  • Забаваа з гуртом SEVEN

* Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

* конкурсы з прызамі

* фотавыстава “І там жывуць людзі”

Арганізатар:

Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы

Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка

Партнёры:

Улады Гміны Нараў

Гмінны асяродак культуры ў Нарвi

plakat ludzi 1 Chrabostówka