10 kwietnia 2010 roku delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński z małżonką. Na pokładzie samolotu byli między innymi wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, parlamentarzyści, dowódcy głównych sił zbrojnych, osoby sprawujące wysokie funkcje w państwie, duchowni, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, załoga samolotu i funkcjonariusze BOR.

Wśród ofiar był prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego arcybiskup Miron Chodakowski, związany z naszym regionem, patron Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Narwi. Tu właśnie, pod pamiątkową tablicą, spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, duchowni kościoła katolickiego i cerkwi prawosławnej, reprezentanci służb mundurowych, przyjaciele arcybiskupa, nauczyciele. Złożyli kwiaty, zapalili znicze, modlitwą za dusze zmarłych oddali  hołd i uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej i zbrodni w Katyniu.

 

Arcybiskup Miron Chodakowski, prawosławny duchowny, generał brygady, doktor teologii, wikariusz Diecezji Warszawsko-Bielskiej, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.

Urodził się 27 października 1957 r. w Białymstoku. Tam ukończył szkołę podstawową, następnie Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej.

Od 1981 roku pełnił funkcję namiestnika prawosławnego klasztoru - monasteru p.w. św. Onufrego w Jabłecznej, był też prorektorem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego.

 Przyczynił się do wznowienia działalności klasztoru w Supraślu k. Białegostoku. Został jego namiestnikiem i kierował nim aż do swojej konsekracji na biskupa hajnowskiego w 1998 roku. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2008 roku został podniesiony do godności arcybiskupa. Pośmiertnie został awansowany na stopień generała dywizji.  

Abp. Miron Chodakowski spoczął na terenie monasteru w Supraślu w krypcie głównej cerkwi zgodnie z własnym, wyrażonym wcześniej życzeniem

(źródło:https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/historia/11-rocznica-katastrofy-smolenskiej--1004.html)


 


 GALERIA ZDJĘĆ