Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia organizuje konkurs fotograficzny pt. "Architektura i człowiek", skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VI - VIII) i średnich. Działanie realizowane jest w ramach projektu "Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia".

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w inicjatywie i prosimy o rozpropagowanie informacji wśród dzieci i młodzieży z którą Państwo pracują/ prowadzą zajęcia. Pismo w załączeniu.
Załączam również Regulamin konkursu, Formularz zgłoszeniowy oraz plakat informacyjny do wydruku i zamieszczenia na stronie internetowej szkoły.

plakat przedłużony termin ARCHITEKTURA I CZŁOWIEK