Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce rozpoczyna 11. edycję Białoruskich Festynów  z cyklu "I TAM ŻYWUĆ LUDZI". Festyny odbywają się w najmniejszych i coraz bardziej wyludniających się wsiach i miasteczkach Białostocczyzny. W ciągu dziesięciu lat Muzeum zorganizowało już ponad 60 takich festynów. Mieszkańcy ponad sześćdziesięciu małych miejscowości Podlasia mieli swoje święto z żywą białoruską muzyką i tańcami.

Przez całe lato w plenerze i jeszcze jesienią w świetlicach można będzie usłyszeć znane białoruskie zespoły instrumentalno- wokalne m.in.: Art. Pronar, Dawid Szymczuk Band,  Metro i inne. Wystąpią także zespoły śpiewacze, szczególnie bliskie mieszkańcom danej gminy.

Zaplanowanych jest w tym roku pięć festynów w pięciu wsiach powiatu hajnowskiego.

Pierwszy festyn w tym roku odbędzie się w Przybudkach w gminie Narew 12.05.2019, w niedzielę -  początek o godz.14.00

W programie:

- Występy zespołów:

  • ANIMATO (Narew);
  • NA SZCZASTIE (Dubicze Cerkiewne);
  • METRO (Hajnówka);
  • DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka);
  • ART.PRONAR (Narew)

- Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym

Serdecznie zapraszamy !!!

ORGANIZATORZY:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl

Wójt Gminy Narew

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

 

Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ”

12.05.2019 Прыбудкі ў гміне Нараў, пачаток у 14.00 г.

У ПРАГРАМЕ :

* Выступы калектываў:

  • АНІМАТО (Нараў)
  • НА ШЧАСТЕ (Дубічы Царкоўны)
  • МЭТРО (Гайнаўка)
  • Давід Шымчук Банд (Гайнаўка)
  • АРТ.ПРОНАР (Нараў)

* Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

Арганізатар:

Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы

Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка

Партнёры:

Улады Гміны Нараў

 

1 plakat ludzi Przybudki