INFORMACJA O STYPENDIUM WÓJTA GMINY NAREW

na rok szkolny 2021/2022

za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie

w roku szkolnym 2020/2021

Do Urzędu Gminy Narew wpłynęło 27 wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Narew na rok szkolny 2021/2022. Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie (tzn. do 30 czerwca 2021r.). Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2021r. pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski.

Stypendia przyznano 27 uczniom szkoły podstawowej, w tym:

  • klasy IVa – 3,
  • klasy IVb – 3
  • klasy VIa – 4,
  • klasy VIb – 1,
  • klasy VIIa – 4,
  • klasy VIIa – 6,
  • klasy VIII – 6.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników i osiągnięć w nauce i sporcie.

Wójt

Andrzej Pleskowicz

Narew dnia 02.07.2021r.