Dotyczy: projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0867/20 pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Narew”

            Gmina Narew z uwagi na małą ilość złożonych wniosków ww. projektu dokonuje się wydłużenia terminu umieszczenia na stronie internetowej listy uczestników projektu zakwalifikowanych do następnego etapu do dnia otrzymania odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

            Wydłużenie terminu podyktowane jest koniecznością oczekiwania na zatwierdzenie lub odrzucenie o dokonanie zmian w ilości zrefundowanych instalacji fotowoltaicznych oraz zestawów kolektorów słonecznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

 

Pismo dot. zmniejszenia ilości instalacji