Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Narwi informuje, iż w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmianie ulega organizacja pracy szkoły.

W okresie od 26 kwietnia 2021 roku do odwołania organizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego ulega zmianie:

 

  1. W Przedszkolu Samorządowym w Narwi zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze są prowadzone, zgodnie z planem.
  2. Uczniowie klas IV -VIII odbywają zajęcia w formie zdalnej, zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji oraz ściśle według zasad nauki na odległość.

 

  1. W klasach I-III Szkoły Podstawowej w Narwi zajęcia dydaktyczne są prowadzone w trybie hybrydowym zgodnie z planem.

 

Data

/klasa

26.04.21-27.04.21

05.05.21-07.05.21

10.05.21-14.05.21

17.05.21-21.05.21

24.05.21-28.05.21

Kl. I

nauczanie stacjonarne

nauka zdalna

nauczanie stacjonarne

nauka zdalna

nauka zdalna

KL.IIA

nauczanie stacjonarne

nauka zdalna

nauka zdalna

nauczanie stacjonarne

nauka zdalna

KL.IIB

nauka zdalna

nauczanie stacjonarne

nauka zdalna

nauczanie stacjonarne

nauka zdalna

KL.IIIA

nauka zdalna

nauczanie stacjonarne

nauka zdalna

nauka zdalna

nauczanie stacjonarne

KL.IIIB

nauka zdalna

nauka zdalna

nauczanie stacjonarne

nauka zdalna

nauczanie stacjonarne

 

  1. W dniach od 28.04.2021r. do 30.04.2021r. i 04.05.2021r. dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w kl. I-VIII.

Dyrektor

Zespołu Szkolnego – Przedszkolnego

w Narwi