Narew, dnia 2021.04.15

 KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Narwi informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmianie ulega organizacja pracy szkoły.

Od  dnia 19 kwietnia 2021r. wznawia się stacjonarną pracę Przedszkola Samorządowego w Narwi.

 Zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze będą prowadzone zgodnie z planem zajęć.

Dowożenie dzieci odbywać się będzie według rozkładu.

Dyrektor

Zespołu Szkolnego – Przedszkolnego

w Narwi