Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Narwi informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zmianie ulega organizacja pracy Szkoły.

W okresie od 29 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r. organizacja procesu dydaktyczno- wychowawczego i opiekuńczego ulega zmianie:

  1. Przedszkole Samorządowe w Narwi jest zamknięte do 09.04.2021r.
  2. Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych ( wojsko, policja, straż pożarna, straż graniczna).
  3. Nauczyciele przedszkola będą umieszczać zadania do wykonania z dzieckiem na stronie internetowej zespołu http://zespolszkol.narew.gmina.pl w zakładce „nauczanie zdalne”.

Dyrektor

Zespołu Szkolnego – Przedszkolnego

w Narwi